Nachrichten

Veranstaltungsort: Grumbach Kirche

Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach

30. Jul 2023

Gottesdienst in Grumbach

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung
09. Jul 2023

Einer für Alle – GoDi in Grumbach

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung
24. Jun 2023

Johannisandacht Grumbach

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung
11. Jun 2023

Aufatmen und Frei sein – GoDi in Grumbach

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung
18. Mai 2023

Ausflugsgottesdienst in Grumbach

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung
28. Mai 2023

Gottesdienst in Grumbach

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung
09. Apr 2023

Ostermette in Grumbach

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung
10. Apr 2023

Familiengottesdienst in Grumbach

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung
16. Apr 2023

Gottesdienst in Langenberg

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung
30. Apr 2023

Konfirmationsgottesdienst in Grumbach

Grumbach Kirche
Ev.-Luth. Kirche, Am Oberen Bach, 01723 Grumbach
Zur Veranstaltung